What do you think about "ACARA DAUPING TEMANTEN"?

| Friday, April 27, 2012

ACARA DAUPNG TEMANTEN
1.       Pambuka Dauping Temanten
Pambuka Dauping Temanten inggih punika MC mbukak acara wiwit salam ugi ngantos dumugi waosan bismilah sesarengan.

2.      Calon Pengantin Putri Mijil
Calon Pengantin Putri Mijil inggih punika calon pengantin putri mijil saking panti busana kanthi manjing sasana rinengga kaliyan tiyang sepuhipun calon pengantin putri digandeng pemanis diiringi gending jawi.

3.       Miose Boga Jenar
Miose Boga Jenar inggih punika saking pepungkuran (pawon) tumuju marang sasana rinenggo ngaturaken skul (sego) menten, wondene ingkang mbeto inggih punika pager ayu saha pager bagus.

4.      Bedhol Kembar Mayang
Bedhol Kembar Mayang inggih punika utusan nyuwwun ngampil kembang mayang ingkang gadah damel kagem nyuwun Calon Pengantin Putra (sekar cempoko mulyo sasele) wondene ingkang mbeto inggih puniko pager bagus.

5.      Pasrah Calon Pengantin Putra
Pasrah Calon Pengantin Putra inggih punika wakil saking calon pengantin putra maosaken sambutan kaliyan maringaken saserahan marang  tiyang sepuh/Keluarga Calon Pengantin Putri

6.      Panampi Calon Pengantin Putra
Panampi Calon Pengantin Putra inggih punika pidato saking tiyang sepuhipun Calon Pengantin Putri kaliyan saserahanipun.

7.      DAUP utawi Panggih
DAUP utawi panggih inggih punika Pengantin Putra kalian Pengantin Putri di panggihaken ing sak ngandhape Tarub Agung/Janur melengkung.

8.      Mapak Besan
Mapak Besan inggih punika rawuhipun besan sekaliyan dipun pethok kaliyan duta saraya/utusan terus lenggah dateng sisihipun  Pengantin

9.      Adat
A.     Bobot Timbang utawi Krobogan
Bobot Timbang utawi Krobogan inggih punika Bapak saking pengantin  Putri mangku putrinipun kaliyan mantunipun, kangge simbol menawi rasa tresna dhateng putrinipun kaliyan mantunipun niku sami
B.     Kacar Kucur
Kacar Kucur inggih punika Pengantin Putra maringaken wos dumateng Pengantin Putri artosipun priyayi kakung kedah maringi gaji utawi hasil dumateng tiyang putri
C.     Sungkeman
Sungkeman inggih punika Pengantin Putra kaliyan Pengantin Putri nyuwun pangestu dumateng tiyang sepuhipun Pengantin Putra kaliyan Pengantin Putri
10.   Pambagyo Harjo
Pambagyo Harjo inggih punika pawongan inkang ditunjuk tuan rumah kagem maosakn pidato ingkang isinipun panuwun.

11.     Kirab 1+ 2
Kirab 1 + 2 inggih punika Pengantin Putra kaliyan Pengantin Putri santun busana saking busana kilanindran dhateng busana satriyatama.

12.    Doa Penutup
Doa Penutup inggih punika ulama utawi MC maosaken donga kagem pengantin kekalihan lajeng MC nutup acara kanthi waosan hamdalah sesarengan.

0 comments:

Post a Comment

Next Prev
▲Top▲